Huisregels

Gedurende uw verblijf op de camping Kovačine bent u als gast verplicht zich aan de volgende huisregels te houden:

 1. Bij de aankomst op de camping dient elke gast zich aan te melden bij de receptie. Bij aanmelding verbindt de gast zich ertoe om de persoonlijke documenten van alle personen die op de camping zullen verblijven, evenals het kenteken van het voertuig dat de camping binnentreedt, te laten zien. Daarbij ontvangt elke gast een armband die hij/zij gedurende het gehele verblijf op de camping dient te dragen. Het receptiepersoneel zal u helpen om de armband op de dag van uw aankomst om te doen en op de dag van uw vertrek te verwijderen. In geval van verlies of beschadiging van de armband, worden de kosten ervan volgens de geldende prijslijst in rekening gebracht.
 2. Bij aankomst kan de gast vanaf 17.00 uur een stacaravan of “Tamaris” kamer betreden en vanaf 14.00 uur een standplaats van de camping in gebruik nemen.
 3. Het bij de receptie verstrekte controlenummer dient op een zichtbare plaats aan de camper/tent te worden geplaatst.
 4. Niet-geregistreerde gasten zullen de rekening betalen voor het verblijf van ten minste drie dagen, volgens de prijslijst van de camping.
 5. De keuze van een standplaats op de camping wordt aan de gasten overgelaten, behalve op de standplaatsen waarvoor al een reservering is gemaakt en is bevestigd. De campingleiding behoudt zich het recht om in te grijpen en campinggasten te herplaatsen.
 6. Het verplaatsen van gasten naar een andere standplaats is slechts toegestaan met toestemming van de receptie. De eerste verplaatsing op verzoek van de gast is kosteloos. Elke volgende verplaatsing wordt in rekening gebracht volgens de geldende prijslijst.
 7. Het verblijf van gasten in de FKK-zone van de camping is uitsluitend voor nudisten (naturisten) toegestaan.
 8. Het gebruik van kinder- en sportspeelplaatsen en fitness op de camping is op eigen risico.
 9. De ligplaatsen van de camping mogen uitsluitend worden gebruikt volgens de “Voorwaarden voor het gebruik van anker- en ligplaatsen van de camping Kovačine”.
 10. Het zwembad mag slechts gebruikt worden volgens de “Regels voor het zwembadgebruik”.
 11. Trailers mogen slechts in een speciaal omheind en gemarkeerd gedeelte van de camping worden gestald en de stalling ervan wordt in rekening gebracht volgens de camping prijslijst. Het is niet toegestaan om een trailer op eigen of andermans standplaats, langs de wegen, op niet verzorgde delen of op het parkeerterrein van de camping te plaatsen. Indien een trailer op een niet toegestane plaats op de camping wordt aangetroffen, zal deze door het campingpersoneel naar de daarvoor bestemde plaats worden verplaatst. De camping aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die tijdens het transport aan de trailer kan ontstaan. Het transport van de trailer wordt in rekening gebracht volgens de camping prijslijst.
 12. Het baden met honden in zee is slecht toegestaan op het daarvoor bestemde strand en wassen van honden op een daarvoor bestemde plaats in het sanitaire knooppunt.
 13. De tijd van de nachtelijke rust op de camping is van 24.00 tot 06.00 uur en in de middag van 14.00 tot 17.00 uur. Lawaai, gezang en dergelijke zijn tijdens de nacht- en middagrust niet toegestaan. Tijdens de georganiseerde campingfeesten wordt de tijd van rust zo nodig ingekort.
 14. Openstaande rekeningen dienen betaald te worden op de dag van vertrek of eerder.
 15. Op de dag van vertrek dienen de gasten die op de standplaatsen verblijven, vóór 11.00 uur de rekening te vergoeden en de camping vóór 12.00 uur te verlaten. Gasten die verblijven in stacaravans en “Tamaris” kamers dienen de rekening te vergoeden en de accommodatie te verlaten vóór 10.00. Voor het behouden van een accommodatie na deze tijdstippen is extra betaling voor nog één dag verschuldigd. Gasten dienen de ruimte waar ze verbleven netjes achter te laten.
 16. Indien een gast die een accommodatie op een standplaats heeft geboekt voortijdig vertrekt of te laat aankomt binnen 14 dagen tot de dag van aankomst, is deze verplicht de stornokosten te betalen (onderstaande prijzen zijn in euro’s):
  Annuleringskosten voor verlate aankomst of voortijdig vertrek – voor verblijf op een perceel 01 Juli – 15 September
  voor twee dagen 35,00
  voor drie dagen 70,00
  voor vier dagen 105,00
  voor vijf of meer dagen 140,00
    De prijzen zijn in euro.

  Wijzigingen van reeds bevestigde reserveringen voor verblijven op standplaatsen binnen 14 dagen voor aankomst zijn slechts schriftelijk mogelijk. Na de schriftelijke bevestiging van de wijziging van de reservering door de camping of de Verkoopafdeling, worden extra kosten in rekening gebracht (afhankelijk van het aantal dagen van wijziging van de reservering), om de ononderbroken voortzetting van de camping werkzaamheden te kunnen verzekeren. De camping behoudt zich het recht om 24 uur na de datum van reeds bevestigde aankomst, een ​​standplaats, stacaravan of kamer aan te bieden aan andere geïnteresseerden, tenzij er uitdrukkelijk (schriftelijk) een aangekondigde en bevestigde wijziging van de eerdere reservering is gedaan. Een gast die niet heeft aangekondigd dat hij te laat zal komen, heeft geen recht op compensatie of een eerder bevestigde accommodatie. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek in de stacaravans of “Tamaris” kamers, wordt het totale bedrag van de bevestigde reservering in rekening gebracht.

 17. Indien andere gasten dan degenen op wiens naam de standplaats is gereserveerd hier wisselend gebruik van maken, zullen wij elke wijziging in bezetting als een nieuwe reservering beschouwen en de daarbij behorende kosten dienovereenkomstig in rekening brengen. Deze kosten zullen niet doorberekend worden aan naaste familieleden (ouders, echtgenoten, kinderen).
 18. Tijdens uw verblijf bent u verplicht de receptie op de hoogte te brengen van elke wijziging in het gebruik van camping diensten.
 19. Bij vertrek is de gast verplicht om de door de camping verstrekte spullen terug te geven aan de receptie. Anders is hij/zij verplicht de schade volgens de geldende prijslijst te vergoeden.
 20. Bij de receptie bevindt zich een kluis voor waardevolle spullen. De camping aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies of diefstal van waardevolle spullen. De campingleiding is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen of schade aan personen en hun eigendommen die niet direct (bewezen) verband houden met de nalatigheid van het camping personeel, noch voor schade veroorzaakt door slecht weer of omstandigheden buiten onze macht.
 21. Het is verplicht zorgvuldig om te gaan met alle apparaten op de camping en deze met zorg te behandelen, gebruiken en beheren.
 22. Eventuele storingen aan installaties en overige servicediensten (vervanging gasfles, stroomstoring etc.) dienen gemeld te worden bij de receptie of op tel.nr. +385 (0)51 571 423.
 23. Om het ecosysteem van onze camping in stand te houden, is het strikt verboden om:
  • bomen of planten te beschadigen
  • spijkers in de bomen te slaan
  • schotelantennes op bomen of planten te plaatsen
  • plastic of staalkabels aan of rondom bomen of planten op te hangen
  • aangeplante groen e.d. te plukken.
 24. Ga ecologisch en bedachtzaam met water en elektriciteit om.
 25. Deponeer het afval in de daarvoor bestemde containers, om het milieu te sparen.
 26. Op de camping is het niet toegestaan om:
  • de omheining te wijzigen of andere werkzaamheden te verrichten die het oorspronkelijke uiterlijk van een standplaats wijzigen
  • voertuigen op de camping te gebruiken tijdens de nachtrust
  • open vuur aan te maken behalve op de daarvoor bedoelde plekken
  • auto’s en boten op het terrein van de camping en stranden te wassen, behalve in de daarvoor bestemde zone
  • andere gasten met geluidsoverlast lastig te vallen
  • vaartuigen te ankeren op het strand, te varen met boten en speedboten in de buurt van het strand
  • honden los te laten lopen (niet aangelijnd)
  • te zwemmen in de boten-ligplaats zonen
 27. Gasten dienen gemarkeerde en voorgeschreven paden op de camping te gebruiken en dienen het gebruik van verschillende kortere verwilderde wegen evenals het springen over muren, hekken e.d. te vermijden.
 28. Bezoeken zijn alleen zonder voertuig toegestaan, en slechts na keurige registratie aan de receptie en tegen betaling volgens de geldende prijslijst.

Informatie over het indienen van een klacht van een gast (consument) vindt u bij de receptie. De campingleiding behoudt zich het recht om eenieder te verwijderen die de harmonie en veiligheid van de camping schendt en zich niet aan deze huisregels houdt.

Campingdirectie

Telefoon receptie: +385 51 571 423
Telefoon Verkoopteam: +385 51 573 150
Fax: +385 51 571 086
campkovacine@kovacine.com