Hišni red

Med bivanjem v kampu Kovačine morate kot gost upoštevati naslednji hišni red:

 1. Pri vstopu v kamp se mora vsak gost prijaviti na recepciji. Pri prijavi mora gost predložiti osebne dokumente vseh oseb, ki bodo bivale v kampu, in registracijo vozila, ki bo vstopilo v kamp. Pri prijavi bo vsak gost prejel zapestnico, ki jo mora nositi ves čas trajanja bivanja v kampu. Pri namestitvi zapestnice na dan prihoda in njenem odstranjevanju na dan odhoda bo gostu pomagalo recepcijsko osebje. V primeru izgube ali poškodovanja zapestnice mora gost plačati strošek po veljavnem ceniku.
 2. Po prihodu lahko gost vstopi v mobilno hiško ali sobo Tamaris od 17. ure naprej, na parcele v kampu pa od 14. ure naprej.
 3. Kontrolna številka, prejeta na recepciji, mora biti zaradi kontrole obvezno nameščena na vidno mesto prikolice/šotora.
 4. Neprijavljeni gostje bodo morali plačati račun za znesek bivanja v trajanju najmanj treh dni po ceniku kampa.
 5. Gostje lahko sami izberejo mesto v kampu, razen na parcelah, kjer je bila predhodno izvedena in potrjena rezervacija. Uprava kampa si pridržuje pravico do intervencije in premeščanja gostov.
 6. Preselitev gostov na drugo parcelo je dovoljena samo s soglasjem recepcije. Prva selitev na zahtevo gosta je brezplačna. Vsaka naslednja se zaračuna po veljavnem ceniku.
 7. Bivanje gostov na območju FKK je dovoljeno samo nudistom (naturistom).
 8. Otroška in športna igrišča ter fitness v kampu se uporabljajo na lastno odgovornost.
 9. Privezi kampa se lahko uporabljajo izključno v skladu s »Pogoji za uporabo sidrišč in privezov kampa Kovačine«.
 10. Bazen se lahko uporablja izključno v skladu s »Kopalnim redom bazena«.
 11. Prikolice so lahko v kampu postavljene samo na posebej ograjenem in označenem delu kampa, njihova postavitev pa se zaračuna glede na cenik kampa. Postavitev prikolice na svoji ali tujih parcelah kampa ni dovoljena, prav tako pa ni dovoljena ob robovih cestišč, na neurejenih delih ali na parkirišču kampa. Če je prikolica najdena na nedovoljeni lokaciji v kampu, jo bo osebje kampa odpeljalo na predvideno mesto. Za vsakršno škodo, ki lahko na prikolici nastane med prevozom, kamp ne prevzema nobene odgovornosti. Prevoz prikolice se bo zaračunal glede na cenik kampa.
 12. Kopanje psa je dovoljeno v morju samo na predvideni plaži ali predvidenem mestu v sanitarijah.
 13. Čas nočnega miru v kampu je od 24. do 6. ure, popoldanskega pa od 14. do 17. ure. V trajanju nočnega in popoldanskega miru ni dovoljeno ustvarjati hrupa, peti in podobno. Med organiziranimi zabavami v kampu se lahko čas hišnega miru po potrebi skrajša.
 14. Računi se plačajo na dan odhoda ali prej.
 15. Na dan odhoda morajo gosti na parcelah poravnati račun najpozneje do 11. ure in kamp zapustiti do 12. ure. Gostje, nastanjeni v mobilnih hiškah in sobah Tamaris, morajo poravnati račun in nastanitev zapustiti najpozneje do 10. ure. Ostajanje na lokaciji po navedenem terminu predpostavlja plačilo še enega dneva bivanja. Gostje morajo prostor, kjer so bivali, pustiti čist.
 16. Če gost, ki je imel rezervirano nastanitev na parcelah, parcelo zapusti predčasno ali zamuja s prihodom v okviru 14 dni do dneva prihoda, mora plačati stroške stornacije (cene so izražene v evrih):
  Stroški storniranja za zapozneli prihod ali predčasni odhod – za nastanitev na parceli 1. Julij – 15. September
  za dva dneva 35,00
  za tri dni 70,00
  za štiri dni 105,00
  za pet ali več dni 140,00
    Cene so navedene v evrih.

  Spreminjanje potrjene rezervacije za bivanje na parcelah v okviru 14 dni do dneva prihoda je mogoče samo v pisni obliki. Po pisni potrditvi spremembe rezervacije s strani kampa ali sektorja prodaje bo zaračunano plačilo dodatnih stroškov (odvisno od števila dni spremembe rezervacije), da bi kamp zagotovil neovirano nadaljevanje poslovanja. Kamp si pridržuje pravico, da po poteku 24 ur od datuma potrjenega dneva prihoda ponudi parcelo, mobilno hiško ali sobo drugim zainteresiranim, če ni izrecno (pisno) napovedana in potrjena sprememba predhodne rezervacije. Gost, ki ni sporočil, da bo zamudil, ne more zahtevati odškodnine ali predhodno potrjene nastanitve. Pri zapoznelem prihodu ali predčasnem odhodu se pri mobilnih hiškah ali sobah Tamaris zaračuna skupni znesek bivanja potrjene rezervacije.

 17. Če se na parceli, rezervirani na določeno ime, izmenjujejo drugi gosti, bomo vsako spremembo obravnavali kot novo rezervacijo in skladno s tem zaračunali spremljevalne stroške. Navedenih stroškov ne plačajo člani ožje družine (starši, zakonski partnerji, otroci).
 18. Vsako spremembo uporabe storitev med bivanjem morate sporočiti recepciji.
 19. Pri odhodu mora gost vrniti recepciji vse zadolženo. V nasprotnem mora povrniti škodo po veljavnem ceniku.
 20. Sef za dragocenosti se nahaja na recepciji. Za morebitno izgubo dragocenosti kamp ne prevzema nobene odgovornosti. Uprava kampa ni odgovorna za izgubljene ali ukradene predmete ali škodo pri osebah in njihovi lastnini, ki ni neposredno povezana (dokazana) z malomarnostjo osebja kampa, niti za škodo, ki jo je povzročilo slabo vreme ali okoliščine zunaj našega nadzora.
 21. Z vsemi napravami v kampu je treba skrbno rokovati, jih uporabljati in hraniti.
 22. Morebitno okvaro na instalacijah in ostale servisne storitve (menjava plinske jeklenke, izpad toka ipd.) je treba prijaviti na recepciji ali na tel. št. +385 (0)51 571 423.
 23. Zaradi ohranitve ekosistema našega kampa je najstrožje prepovedano:
  • poškodovanje dreves ali rastlin;
  • zabijanje žebljev v drevesa;
  • namestitev satelitskih anten na drevesa ali rastline;
  • obešanje plastičnih ali žičnih vrvi na ali okrog dreves ali rastlin;
  • puljenje posajenih rastlin in podobno.
 24. Ekološko in racionalno porabljajte vodo in električno energijo.
 25. Zaradi ohranitve okolja odpadke odlagajte v predvidene koše za smeti.
 26. V kampu ni dovoljeno:
  • Ograjevanje ali druga dejanja, ki spremenijo prvoten videz parcel.
  • Uporaba vozil v kampu v času trajanja nočnega miru.
  • Kurjenje odprtega ognja, razen na predvidenih mestih.
  • Pranje avtomobila in čolna na prostoru kampa in plaž, razen na predvidenih mestih.
  • Vznemirjanje drugih gostov s hrupom.
  • Sidranje plovnih objektov na plaži, vožnja s čolnom in gliserjem v bližini plaže.
  • Vodenje psa brez vrvice.
  • Kopanje na območju privezov.
 27. Pri gibanju po kampu morajo gostje uporabljati označene in določene poti ter se izogibati različnim bližnjicam ter preskakovanju manjših zidov, ograj in podobnega.
 28. Obiski so dovoljeni brez vozil in samo v primeru ustrezne prijave na vhodu – recepciji in plačila v skladu z veljavnim cenikom.

 

Obvestilo o načinu vložitve pritožbe gosta (potrošnika) se nahaja na recepciji. Uprava kampa si pridržuje pravico do odstranitve vsakogar, ki moti harmonijo in varnost kampa ter ne upošteva tega hišnega reda.

 

Uprava kampa

Telefonska številka recepcije:​ 00385 51 571 423
Telefonska številka prodajne službe:: 00385 51 573 150
Fax: 00385 51 571 086
campkovacine@kovacine.com