> Kamp je otvoren od 26.03.2021. <

KAMP KOVAČINE

 

Mobilna kućica za 4-6 osoba

Mobilna kućica za 4-6 osoba

 

Mobilna kućica za 2 osobe

 

Mobilna kućica za 2 osobe

 

Dječje igralište