> Kamp je otvoren do 20.10.2021. <

Kućni red kampa Kovačine

Za vrijeme boravka u kampu Kovačine dužni ste se kao gost pridržavati sljedećeg kućnog reda:

 1. Pri ulazu u kamp svaki se gost dužan javiti recepciji radi prijave i broja te magnetske kartice za ulazak vozila u kamp. Kod prijave gost se obvezuje predočiti osobne dokumente svih osoba koje će boraviti u kampu. 
  Prilikom prijave svakoj osobi biti će dodjeljena narukvica, koju je gost dužan nositi tijekom kompletnog boravka u kampu. Narukvica će Vam biti stavljena na dan dolaska i skinuta na dan odlaska uz pomoć recepcijskog personala. U slučaju gubitka ili oštećenja narukvice naplatiti će se trošak prema važećem cjeniku.
 2. Po dolasku gost može ući u mobilnu kućicu ili sobu »Tamaris« od 16.00 sati na dalje, a na parcelu u kampu od 14.00 sati na dalje.
 3. Broj dobiven na recepciji treba obavezno istaknuti na vidno mjesto kampera-šatora radi kontrole.
 4. Neprijavljeni gosti biti će dužni platiti račun za iznos boravka od najmanje tri dana, prema cjeniku kampa.
 5. Izbor mjesta u kampu prepušta se gostima, osim na parcelama za koje se prethodno izvršila i potvrdila rezervacija. Uprava kampa zadržava pravo intervencije i premještaja gostiju.
 6. Preseljenje gostiju na drugu parcelu je dozvoljeno samo uz suglasnost recepcije. Prvo seljenje na zahtjev gosta se ne naplaćuje. Svako daljnje seljenje se naplaćuje po važećem cjeniku.
 7. Vezovi kampa se mogu koristiti isključivo prema »Uvjetima za korištenje sidrišta i vezova kampa Kovačine.
 8. Bazen se može koristiti isključivo prema „Kućnom redu bazena“.
 9. Traileri se u kampu mogu držati samo u posebno ograđenom i označenom dijelu kampa i naplaćuju se prema cjeniku kampa. Nije dozvoljeno držanje trailera na svojoj ili tuđim parcelama kampa, uz rubove cesta, na neuređenim djelovima ili na parkiralištima kampa. U slučaju da se trailer pronađe na nedozvoljenoj lokaciji u kampu, biti će od osoblja kampa odvezen izvan kampa Kovačine na parkiralište "Volnik“. Za bilo kakvu štetu koja može nastati na traileru tijekom prijevoza, kamp ne preuzima nikakvu odgovornost. Prijevoz trailera će se naplatiti prema cjeniku kampa kao i parkiranje u parkiralištu "Volnik".
 10. Kupanje pasa dozvoljeno je u moru samo na predviđenoj plaži ili na za to predviđenom mjestu u sanitarijama.
 11. Vrijeme noćnog mira u kampu je od 24 do 06 sati, a popodnevnog od 14 do 17 sati. U vrijeme trajanja noćnog i popodnevnog mira nije dozvoljeno stvarati buku, pjevati i slično. Tijekom organiziranih zabava u kampu vrijeme kućnog mira skraćuje se prema potrebi.
 12. Računi se plaćaju na dan odlaska ili ranije.
 13. Na dan odlaska gosti smješteni na parcelama dužni su podmiriti račun do najkasnije 11.00 sati i napustiti kamp do 12.00 sati. Gosti smješteni u mobilnim kućicama i sobama »Tamaris« dužni su podmiriti račun i napustiti smještaj do najkasnije 11.00 sati. Zadržavanje smještaja nakon navedenih termina uvjetuje plaćanje još jednog dana. Gosti su dužni ostaviti prostor na kojem su boravili čistim.
 14. Ako gost koji je imao rezervirani smještaj na parcelama odlazi prije vremena ili kasni u dolasku unutar 14 dana do dana dolaska, dužan je platiti storno troškove:
  Cijene su izražene u Eurima.

  Storno-troškovi za zakašnjeli dolazak ili prijevremeni odlazak - za smještaj na parcelama
  01.07.-31.08.
   
  za dva dana 35,00
  za tri dana 70,00
  za četiri dana 105,00
  za pet ili više dana 140,00

  Promjena već potvrđene rezervacije za boravak na parcelama unutar 14 dana do dana dolaska moguća je samo u pisanom obliku. Nakon pismene potvrde za izmjenu rezervacije od strane kampa ili Sektora prodaje, zaračunati će se plaćanje dodatnih troškova (ovisno o broju dana izmjena rezervacije), kako bi se za kamp osigurao nastavak neometanog rada. Kamp zadržava pravo da nakon isteka od 24 sata od datuma potvrđenog dana dolaska, nudi parcelu, mobilnu kućicu ili sobu drugim zainteresiranima, ukoliko nije izričito (u pisanom obliku) najavljena i potvrđena promjena prethodne rezervacije. Gost koji nije javio da će kasniti, nema pravo zatražiti odštetu niti prethodno potvrđen mu smjestaj.    Kod zakašnjelog dolaska ili prijevremenog odlaska u mobilnim kućicama ili sobama »Tamaris« naplaćuje se ukupni iznos boravka potvrđen u rezervaciji.
 15. Ukoliko se na parceli rezerviranoj na određeno ime, izmjenjuju drugi gosti, svaku promjenu tretirati ćemo kao novu rezervaciju, te sukladno tome naplatiti popratne troškove. Navedene troškove ne plaćaju članovi uže rodbine (roditelji, suprug, supruga i djeca).
 16. Svaku promjenu korištenja usluga tijekom boravka dužni ste javiti recepciji.
 17. Prilikom odlaska gost je dužan vratiti recepciji sve zaduženo. U protivnom dužan je nadoknaditi štetu prema važećem cjeniku.
 18. Sef za dragocjenosti nalazi se na recepciji. Za eventualni gubitak dragocjenosti, kamp ne preuzima nikakvu odgovornost. Uprava kampa nije odgovorna za izgubljene ili ukradene predmete ili štetu na osobama i njihovom vlasništvu koje nije direktno povezano (dokazno) sa nemarnošću osoblja kampa, niti za štetu uzrokovanu lošim vremenom ili okolnostima izvan naše kontrole.
 19. Obavezno je pažljivo rukovanje, upotrebljavanje i čuvanje svih uređaja u kampu.
 20. Eventualni kvar na instalacijama i ostale servisne usluge (zamjena plinske boce, nestanak struje i sl.) treba prijaviti na recepciji ili telefon 051/571 423.
 21. Radi očuvanja ekosustava našeg kampa, najstrože se zabranjuje:
  • oštećivanje stabala ili biljaka
  • zabijanje čavala u stabla
  • postavljanje satelitskih antena na stabla ili biljke
  • vješanje plastičnih ili žičanih užadi na ili oko stabla ili biljaka
  • čupanje posađenog bilja i slično

 22. Ekološko i racionalno koristite vodu i električnu energiju.
 23. Radi očuvanja okoliša otpatke odlagati u za to određene spremnike.
 24. U kampu nije dozvoljeno:
  • ograđivanje ili druge radnje koje mijenjaju prvobitan izgled parcela
  • korištenje vozila u kampu tijekom noćnog mira
  • loženje otvorene vatre osim na za to predviđenim mjestima
  • pranje automobila i čamaca na prostoru kampa i plaža, osim na za to predviđenom prostoru
  • uznemiravanje drugih gostiju bukom
  • sidrenje plovnih objekata na plaži, vožnja čamcima i gliserima u blizini plaže
  • držanje pasa bez vodilice
  • kupanje u zoni vezova

 25. Posjete su dozvoljene bez vozila i samo u slučaju uredne prijave na ulazu-recepciji i plaćanja prema važećem cjeniku.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora gosta (potrošača) nalazi se na recepciji.
 
Uprava kampa zadržava pravo udaljavanja svakoga tko narušava sklad i sigurnost kampa, te se ne pridržava ovog kućnog reda.
 
Uprava kampa
Telefon recepcija: 00385/51/571 423
Telefon ured prodaje: 00385/51/573 150
Fax: 00385/51/571 086
X