Hišni red kampa Kovačine

V času bivanja, v kampu Kovačine,ste kot gost dolžni upoštevati naslednji hišni red:

 1. Ob prihodu v kamp se je vsak gost, zaradi prijave in števila ter magnetne kartice, za vstop vozil v kamp, dolžan javiti na recepciji. Ob prijavi mora gost obvezno predočiti osebne dokumente vseh oseb, ki bodo bivale v kampu.
  Ob prijavi bo vsaka oseba prejela zapestnico, ki so jo gostje dolžni nositi ves čas bivanja v kampu. Zapestnico boste s strani osebja na recepciji prejeli ob prihodu, ob odhodu vam jo bodo sneli. V primeru izgube ali poškodovanja zapestnice se nastali strošek zaračuna po veljavnem ceniku.
 2. Po prihodu lahko gostje nastopijo v mobilne hiške ali sobe »Tamaris« od 16:00 ure dalje, na parcelo v kampu od 14:00 ure dalje.
 3. Številko, ki jo prejmete na recepciji, je zaradi kontrole potrebno izobesiti na vidno mesto šotora –prikolice.
 4. Neprijavljeni gostje bodo dolžni plačati račun za bivanje najmanj 3 dni, po ceniku kampa.
 5. Mesto v kampu si izberejo gostje sami, razen na parcelah kjer je bila predhodno izvršena in potrjena rezervacija. Uprava kampa si pridržuje pravico intervencije in premestitve gostov.
 6. Selitev gostov na drugo parcelo je dovoljena le ob soglasju recepcije. Prva selitev na zahtevo gosta, se ne zaračuna. Vsaka nadaljnja selitev se plača po veljavnem ceniku.
 7. Privezi v kampu se lahko koristijo izključno glede na » Pogoje za uporabo sidrišč in privezov kampa »Kovačine«.
 8. Bazen se lahko uporablja izključno upoštevajoč „Hišna pravila bazena“.
 9. Prikolico za plovila je dovoljeno postaviti le v posebej ograjenem in označenem delu kampa, s plačilom po ceniku kampa. Postavljanje prikolic za plovila ni dovoljeno na svoji ali drugi parceli, ob robu ceste, na neurejenih delih ali na parkirišču kampa. V primeru, da je prikolica za plovila postavljena na nedovoljeni lokaciji v kampu, bo s strani osebja kampa premeščena izven kampa Kovačine, na parkirišče "Volnik". Za morebitno škodo, ki bi nastala med prevozom, kamp ne prevzema nikakršne odgovornosti. Prevoz prikolice za plovila bo zaračunan po ceniku kampa, kot tudi parkiranje na parkirišču "Volnik".
 10. Kopanje psov v morju je dovoljeno le na za to predvideni plaži ali v za to predvidenih prostorih v sanitarijah.
 11. Čas večernega miru v kampu je od 24:00 – 06:00 in popoldanskega miru od 14:00 do 17:00. V času trajanja večernega in popoldanskega miru ni dovoljeno ustvarjanje hrupa, petje in drugo. V primeru organiziranih zabav v kampu, se čas hišnega miru po potrebi skrajša.
 12. Računi se plačajo na dan odhoda ali prej.
 13. Na dan odhoda so gostje parcel dolžni poravnati račun najkasneje do 11:00 ure in zapustiti kamp do 12:00 ure. Gosti nastanjeni v mobilnih hiškah in sobah »Tamaris« so dolžni poravnati račun in zapustiti nastanitev najkasneje do 11:00 ure. Zadrževanje nastanitev po navedenih terminih se zaračuna kot dodaten dan. Gostje so bivalne prostore dolžni zapustiti čiste.
 14. V kolikor gost, ki je imel rezervirano namestitev na parceli, odide predčasno ali zamuja s prihodom, znotraj 30 dni do dneva prihoda, je dolžan poravnati storno stroške.
  Cene so izražene v evrih.

  Storno stroški za zamujen prihod ali predčasni odhod – za nastanitve na parcelah
  01.07.-31.08.
   
  za dva dni 35,00
  za tri dni 70,00
  za štiri dni 105,00
  za pet ali več dni 140,00

  Sprememba, že potrjene rezervacije, za bivanje na parcelah, znotraj 30 dni do dneva prihoda, je možna le v pisni obliki. Po pisni potrditvi spremembe rezervacije, s strani kampa ali Sektorja prodaje, se bo zaračunalo plačilo dodatnih stroškov (odvisno od števila dni pri spremembi rezervacije), da si kamp lahko zagotovi nemoteno nadaljevanje dela. V kolikor sprememba predhodne rezervacije ni izrecno (v pisni obliki) najavljena in potrjena, si kamp si pridržuje pravico, da po preteku 24 ur od datuma potrjenega dneva prihoda, parcelo, mobilno hiško ali sobo nudi drugim zainteresiranim gostom. Gost, ki ni sporočil, da bo zamudil, nima pravice zahtevati odškodnine niti predhodno potrjene namestitve. Pri zakasnelem prihodu ali ob predhodnem odhodu iz mobilnih hišk ali sob »Tamaris« se plača skupni znesek bivanja, ki je bil potrjen pri rezervaciji. 
 15. V kolikor se na parceli rezervirani na določeno ime, izmenjujejo drugi gostje, bomo vsako spremembo smatrali kot novo rezervacijo in skladno s tem zaračunali spremljajoče stroške. Navedenih stroškov rezervacije ne plačajo člani ožje družine (starši, mož, žena in otroci).
 16. V času bivanja, ste vsako spremembo uporabe storitev dolžni javiti na recepciji.
 17. Ob odhodu mora gost na recepciji vrniti vse zadolžene stvari. V nasprotnem primeru je dolžan plačati škodo, po veljavnem ceniku.
 18. Na recepciji kampa se nahaja trezor za dragocenosti. Za morebitno izgubo dragocenosti kamp, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uprava kampa ni odgovorna za izgubljene ali ukradene predmete ali škodo povzročeno osebam ter njihovi lastnini, ki ni neposredno povezana (dokazana) z neprimernim ravnanjem osebja kampa, niti za škodo, ki je povzročena zaradi slabega vremena ali okoliščin, ki so izven našega nadzora.
 19. Obvezno je pazljivo rokovanje, uporaba in čuvanje vseh naprav v kampu.
 20. Morebitne okvare na inštalacijah in druge servisne storitve (zamenjava plinskih jeklenk, izpad elektrike itn.) je treba sporočiti na recepciji ali poklicati na telefonsko številko 051/571 423.
 21. Zaradi varovanja ekosistema našega kampa je najstrožje prepovedano:
  • poškodovanje debel in rastlin,
  • zabijanje žebljev v debla,
  • postavljanje satelitskih anten na debla ali rastline,
  • obešanje plastičnih ali žičnatih vrvi na ali okoli debel ali rastlin,
  • ruvanje posajenih rastlin, ipd.
 22. Vodo in elektriko koristite ekološko in racionalno.
 23. Zaradi varovanja okolja odpadke odlagajte v za to predvidene spremnike za otpatke.
 24. V kampu ni dovoljeno:
  • ograjevanje ali drugi posegi, ki bi spremenili prvoten videz parcel,
  • uporabljati vozil v času nočnega miru,
  • kurjenje odprtega ognja, razen na za to predvidenih mestih,
  • pranje avtomobilov in čolnov na območju kampa in plaže, razen na za to predvidenem prostoru,
  • vznemirjanje drugih gostov s hrupom,
  • sidranje plovnih objektov na plaži, vožnja s čolni in gliserji v bližini obale,
  • sprehajanje psov brez povodca,
  • kopanje v območju privezov.
 25. Obiski so dovoljeni brez vozil in le v primeru urejene prijave na vhodu-recepciji ter plačilu glede na veljavni cenik.

Obvestilo o načinu vlaganja pritožbe gosta (potrošnika) se nahaja na recepciji.
Uprava kampa si pridržuje pravico odstranitve vsakogar, ki ruši skladnost in varnost kampa ter ne upošteva tega hišnega reda.

Uprava kampa
Telefon recepcija: 00385/51/571 423
Telefon sales office: 00385/51/573 150
Telefax: 00385/51/571 086
za pet ali več dni