Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku 2016

1. mjesto najboljih kampova u kategoriji eko kampova Hrvatske