> Kamp je otvoren od 26.03.2021. <

Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku 2016

1. mjesto najboljih kampova u kategoriji eko kampova Hrvatske